Pianonviritykset

Tavanomaisessa kotikäytössä oleva piano on suositeltavaa virityttää vähintään kerran vuodessa, vaativassa käytössä useamminkin. Esimerkiksi konserttisoittimet viritetään joka esitykseen, usein myös harjoituksiin. Merkittävin pianon vireen vaihteluun vaikuttava tekijä on ilman suhteellisen kosteuden muutokset, eli soittamisen määrä ei niinkään vaikuta vireeseen. Toisaalta konserttipianisti voi yhdellä lyönnillä saada äänen pois vireestä – siksi virityksen tarkistaminen pianokonserttien väliajalla on yleinen käytäntö.

Mitä tasaisemmat olosuhteet pianolle pystyy tarjoamaan, sitä parempi. Piano on hyvä sijoittaa mahdollisimman kauaksi vedolle alttiista paikoista kuten ikkunoiden läheisyydestä, ja toisaalta kauaksi lämmönlähteistä kuten tulisijat, patterit, tms. Suomen oloissa sangen tyypillinen äärimmäinen kuivuus on soittimille erityisen vahingollista, aiheuttaen pahimmillaan esimerkiksi halkeamia. Ihanteellisin olosuhde pianolle on noin 40-50% ilman suhteellinen kosteus.

Pitkään virittämättä ollut piano vaatii yleensä vähintään yhden (joskus useamman) nk. viritystason korjauksen (nopeampi ja suurpiirteisempi viritys jossa kielten jännitteet sopeutetaan tasoon, jolle varsinainen viritys suoritetaan). Ilman tällaista “esiviritystä” varsinaisen virityksen pitävyys olisi kehno.

Ajan mittaan ja ilmankosteuden muutosten myötä myös koneistoruuvit saattavat löystyä ja koneiston säädöt muuttua. Soittamisen myötä koneiston lukuisissa huopa-, verka-, nahka-, ja pahviosissa tapahtuu vähitellen muutoksia. Näistä syistä johtuen pianon säännöllinen viritys ja huolto on tärkeää.

1431440774692